Met de groeten van Paulus

Deze musical speelt grotendeels in het heden. De setting is een trendy reclamebureau, genaamd M&ID. Dit bureau krijgt een megaorder van de Protestantse Kerk in Nederland. De opdracht luidt: zet Paulus op aansprekende en eigentijdse wijze in de markt.

Het reclamebureau moet van PKN laten zien:

  • Hoe het levensverhaal van Paulus ook alweer ging (Story Paulus)

  • Waarom Paulus nog altijd actueel is (Paulus Today)

  • Wat de kerk van Paulus kan leren (Product Paulus)

De feeststemming slaat om in twijfel: Is zo’n opdracht wel uitvoerbaar? Wie zit er anno nu nog op Paulus te wachten?
U krijgt door spel en muziek inzage in het leven en denken van Paulus. Ook wordt duidelijk wat hij vandaag nog te zeggen heeft. In liederen komen de thema’s man-vrouwverhouding, vrijheid, vrijmoedigheid, rechtvaardigheid en liefde tot uiting. Dit zijn kenmerkende thema’s in de brieven die Paulus zelf schreef. Bovendien spelen deze thema’s ook in de onderlinge verhoudingen op het reclamebureau. Ook Paulus verschijnt natuurlijk ten tonele. We zien hem optreden in zijn eigen tijd. Tegelijk gaat hij in gesprek met de reclamemensen. Bekende Bijbelse scènes van de evangelist Lucas (en tevens reisvriend van Paulus) komen tot leven: Paulus’ bekering op weg naar Damascus, de waarzegster, de aardbeving in de gevangenis, Paulus’ bezoek aan Athene enz. En natuurlijk staan we ook stil bij de zwarte bladzijden uit het leven van Paulus. Een musical die veel losmaakt en een ander licht op Paulus werpt.

Compleet pakket (€ 310,-)