Naäman, van havik tot duif

Voor jongeren van 10-14 jaar

De musical start met een kort gesprek tussen een volwassene en een kind. De volwassene zegt: ‘Kom mee. Wij gaan de vrede doen’. Als het kind vraagt wat dat betekent, vertelt de volwassene het verhaal over Naäman, de Syriër uit 2 Koningen 5.

Een schitterend verhaal over deze legeroverste die hoog in aanzien staat, maar melaats is. Deze melaatsheid is in de musical vertaald met ‘arrogantie’. Naäman doet daar uiteindelijk afstand van. Pas dan voelt hij zich weer ‘rein’, echt mens. Hij gaat door de knieën en is zo in staat recht te doen.

Compleet pakket (€ 99,50)

  • Tekstboekje
  • Muziekboekje
  • CD