kain
Kain

Musical met Kaïn de hoofdrol. Hij zwerft door de verhalen en komt elke keer in een andere rol terug.

Lees meer
Op zoek naar Judas
Op zoek naar Judas

Schrijf je over judas dan schrijf je ook over Jezus.

Lees meer
Ruth
Ruth, van graf tot wieg

Hoe overleef je een crisis? Wie zijn jou trouw en wie ben jij trouw?

Lees meer
Maria
Maria

In een dorp komt op een dag een reizend theatergezelschap langs. De groep speelt op verzoek improviserend theater..

Lees meer
Paulus
Met de goeten van Paulus

De feeststemming slaat om in twijfel: Is zo’n opdracht wel uitvoerbaar? Wie zit er anno 2008 nog op Paulus te wachten?

Lees meer
Mozes
Mozes

Mozes, de man met twee identiteiten (Egyptenaar en Hebreeër) brengt het volk naar een beloofd land.

Lees meer
Matteus passie
Matteus Passie

Een gezongen passie op basis van teksten uit Matteüs over het lijden en sterven van Jezus. Deze passie is een nieuwe vorm om met Bijbelverhalen om te gaan.

Lees meer
Ester
Ester

Ester is een klein, maar uiterst meeslepend en in sommige opzichten humoristisch Bijbelboek.

Lees meer
Saul
Saul

Musical over het leven van de eerste koning van Israël: Saul. Maar ook David krijgt nadrukkelijk de aandacht.

Lees meer
Jozef
Jozef

Deze musical speelt zich af in de dagen na de dood van Jozef.

Lees meer
Naaman
Naäman

Voor jongeren van 10-14 jaar. Een schitterend verhaal over deze legeroverste die hoog in aanzien staat, maar melaats is.

Lees meer
Jacob
Jakob

Musical over een aantal bekende en minder bekende scènes uit het leven van aartsvader Jakob.

Lees meer